Վերադարձ և փոխանակում

Ապրանքը վերադարձվում կամ փոխարինվում է գնման պահից 14 օրվա ընթացքում, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքային տեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև վաճառված ապրանքի հետ սպառողին տրված ապրանքային կամ դրամարկղային կտրոնը (համաձայն 2001 թվականի հունիսի 26-ի "ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ Օրենքի):

Առաքված ապրանքը անհրաժեշտ է ստուգել տեղում`առաքչի ներկայությամբ և ստորագրել ստացականը: Եթե գնորդը կամ գնորդի ներկայացուցիչը ընդունում է ապրանքը և առաքչի հեռանալուց հետո գնված ապրանքի հետ խնդիր է առաջանում, ապա navak.am-ը դրա համար պատասխանատվություն չի կրում: 

 • Վերադարձի ձևակերպումից հետո գումարը կարող է վերադարձվել առձեռն կամ բանկային հաշվին փոխանցումով՝ առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 • Վերադարձի դեպքում հաճախորդին չի վերադարձվում առաքման համար գանձված գումարը: Եթե առաքումը կատարվել է անվճար՝ կայքում գործող ակցիաների / հատուկ պայմանների ընթացքում, ապա վերադարձվող գումարից կպահվի առաքման գումարը՝ կայքում ներկայացված առաքման գնացուցակին համապատասխան:
 • Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից լրացուցիչ պահումներ չեն կատարվի
 • Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝ բանկային քարտերի դեպքում՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը

   

Վերադարձի և փոխանակման ենթակա չեն հետևյալ ապրանքատեսակները`

 • Ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի անհատական պահանջներին համապատասխան
 • Ապրանքներ` տնային պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար, բժշկական սարքեր, երեխաների խնամքի պարագաներ
 • Անձնական հիգիենայի առարկաներ (ատամի խոզանակներ, սանրեր, մազակալներ, գիշերանոթներ), բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներ, այլ հիգիենայի միջոցներ
 • Կոսմետիկ միջոցներ, կրեմներ, շամպուններ, անձեռոցիկներ, տակդիրներ և այլն
 • Բամբակյա, վուշե, մետաքսյա, բրդյա և սինթետիկ նյութերից ապրանքներ, հագուստ և սպիտակեղեն
 • Ապրանքներ և նյութեր, որոնք շփվում են սննդամթերքի հետ, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման տարաներ
 • Փչովի կահույք, փչովի ապրանքներ և լողավազաններ
 • Ապրանքներ որոնց նկարագրության մեջ նշվում է "Վերադարձի ենթակա չէ"